PARTENE

Selger er  

Interform AS, Øysandvegen 237, 7224 Melhus. Org nr. 965 067 620

e-post:post@interform.no, telefon73 82 53 20.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Priser

Bedriftskunde: Alle priser er i norske kroner eksklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto/ frakt

Privatkunde: Alle priser er i norske kroner inklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto/ frakt.

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

Salgs- og leveringsbetingelser

Ekspedering

Etter bestilling vil kjøper motta en ordrebekreftelse. Bekreftelsen sendes vanligvis påfølgende virkedag og inneholder pris og informasjon om varen som er bestilt. Bestillinger som kommer inn etter kl 16:00 på fredager blir behandlet påfølgende mandag.

Avbestilling

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Levering
Standard badekar i akryl sendes fra oss i løpet av 2-5 virkedager etter mottatt bestilling. Badekar i kompositt sendes i løpet av 1-2 virkedager. Massasjekar og Microsilk® sendes i løpet av 1-2 uker. Vi tar forbehold om at det i perioder med stor pågang kan ta noe lengre tid, men kjøper vil da bli informert om dette.  Varene sendes med Post Nord og kjøper vil motta en SMS fra Post Nord om at varene er på vei. Utlevering av varene avtales direkte mellom kjøper og Post Nord. Det er også mulig å hente varene selv på var fabrikk på Øysand. Dette må evt avtales ved bestilling.

Levering har skjedd når kjøper, eller hans representant, har overtatt varen. Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert og signert mottatt.

Betingelsene gjelder kun i fastlands-Norge.

Dersom kjøper lar være å hente sin forsendelse og forholder seg ellers helt passivt, eller dersom kjøper nekter å motta varene, vil dette ikke fortelle oss noe om hvorfor. Kravene som stilles til kjøper i Angrerettloven §11 og 13 vil da ikke være oppfylt, og kjøper vil således miste retten til å benytte seg av angreretten.

Eventuelle påløpte gebyr for lagring hos transportør i den forbindelse belastes kjøper

Vi anbefaler å ikke avtale tid med en fagmann/tredjepart, før varen er mottatt og sjekket for evt skader ved frakt eller andre feil. Kjøper er pliktig til å sjekke varen ved levering og varsle selger innen 4 dager om skader eller mangler. Se ordrebekreftelse for hva som må gjøres dersom mangel og/eller skade oppdages.

Selger dekker ikke kostnader knyttet til innbæring, flytting, montering, liftleie etc.

Betaling

Selger tilbyr betaling med Klarna og kjøper kan velge mellom 2 alternativ:

1 Klarna faktura med 14 dagers betalingsfrist eller 2 Klarna delbetaling eller konto. For å betale med Klarna må kjøper være folkeregistrert i Norge, og det vil også bli foretatt en kredittvurdering ved hvert kjøp.

Mrk. 18 års aldersgrense.

Mer informasjon finner du på Klarna sine nettsider.

Personopplysninger

Interform AS behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Rutiner for retur av varer

Reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Kjøper må gi Interform AS skriftlig melding på e-post til post@interform.no om at du vil påberope deg mangelen. Interform AS vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Angrerett

I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 da­ger fremover. Dersom kjøper vil angre på kjøpet, returneres varen ubrukt og i samme stand som ved  mottak. Legg også ved utfylt angrerettskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Varen må sendes tilbake til selger i original emballasje, og kjøper er ansvarlig for varen frem til den er mottatt av selger/Interform AS.

Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig me­dium (f.eks. e-post), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med Interform AS sin informasjon når skjemaet mottas. Angreret­ten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.

Du kan åpne emballasjen og undersøke varen. Hvis du gjør for omfattende undersøkelser, eller varen blir skadet, kan du risikere at du ikke får tilbake hele beløpet.

Vær obs på at du ikke har angrerett på varer som er spesiallaget utfra dine valg. Dette gjelder kar som er forboret for armatur, panel som er farget, kar og panel som er beskjært.

Angrerett gjelder ikke brukte varer, b-varer eller andre varer som klart og tydelig annonseres uten reklamasjonsrett.

Garanti

Se garantibevis som medfølger varen.

Garantien dekker ikke skader som har oppstått grunnet

– Anvendelse av varmere vann enn 50°c

– Anvendelse av syre, skuremiddel, alkohol eller rengjøringsmiddel som inneholder noen av disse elementer.

– Kraftig overbelastning

– Feil kobling/montering

– Anvendelse av reservedeler som ikke er original

Garantien er kun gjeldene når monteringen er utført av autorisert rørlegger/elektriker. Samsvarserklæring fra elektriker samt garantibevis må kunne forelegges ved evnt. henvendelser til Interform eller rørlegger.

Vi tar forbehold om tekniske endringer på så vel sortiment som design.

Lovdata:

Forbrukerkjøpsloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34

Angrerettloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27